Toine Horvers (NL)

1990 - 1991

<<Scroll down for english>>

Roffelen en schrijven

Werken die bestaan uit tussen glasplaten samengestelde transparante vellen, waarop met trommelstokken via carbonpapier geroffeld is of geschreven met grafiet.

Deze werken zijn gemaakt in een periode dat ik de bewegingen van mijn performances ging zien als de bewegingen van wolken.

De strenge vormen en procedures die ik ontwierp om geleidelijke veranderingen tot stand te brengen in bewegingen en bewegings-installaties, bijvoorbeeld van licht naar donker, van hard naar zacht of van langzaam naar snel, resulteerden altijd in ongrijpbare, wolkachtige vormen, zowel visueel als auditief.

Door het lezen van de collectie historische essays van Octavio Paz: Tiempo Nublado (Wolkenvelden) realiseerde ik me dat mijn wolkachtige bewegingen als metafoor voor de geschiedenis gezien konden worden.

Ik begon mijn wolken op te bouwen uit met de hand gekopieerde bladzijden uit geschiedenisboeken.

Sinds die tijd is mijn werk, zowel in visuele als in auditieve vorm, opgebouwd uit teksten en tekstuele gegevens over bewegingen en processen in mijn omgeving, zoals het weer, de waterstanden, bewegingen van schepen, kaarten van landschappen en het menselijk lichaam.

Meer recent heeft dat geresulteerd in beschrijvingen in mijn eigen bewoordingen van bijvoorbeeld geluid, zoals in Chartres, een uur geluid in een gotische kathedraal, verschenen bij Onomatopee en Mei, geluid van vogels in een duinvallei op de kop van het eiland Schouwen, nummer 143 in de Zeeuwse Slibreeks.

Toine Horvers, 2016

1990 - 1991

Rolling and writing

Works existing of transparent sheets with shapes, created by rolling with drumsticks on charcoal paper or by writing with graphite pencils, brought together between glass plates.

These works are made in a period in which I compared the movements in my performances with the dynamics of clouds.

The strict forms and procedures for gradual change that I designed for my performances and installations, both visual and auditory - ‘from very soft to extremely loud’, ‘from bright to dark’ or ‘from slow to fast’ – always produced fuzzy, cloud-like shapes.

Reading Octavio Paz’ collection of historical essays Tiempo Nublado (Cloudy times) made me realize that my cloudy movements could be considered as metaphors for History.

I started making 'drawings' by hand-copying texts from history books.

Ever since, my work – both visual and auditory – is constructed from texts, pieces of text and textual data on phenomena like the weather, water-levels, the movements of ships, and the names on maps of countries, cities and the human body.

More recently this developement resulted in descriptive writing, for instance about sound.

Recently published: Chartres, one hour of sound in a Gothic cathedral, published by Onomatopee and May, the sounds of birds in a dune valley at the head of the isle of Schouwen, number 143 in Zeeland's Slib-reeks.

Toine Horvers, 2016

Vandaag
PHŒBUS•Rotterdam

Alleen in 'edit'!
niet hier!
src
class: class width: width

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Onderschrift bij deze foto
is
wel
wat lang
Eventueel locatie hier
verstopte foto's
klik op de licht blauwe pijlen om de foto's uit de reeks een voor een te bekijken.
klik op de licht blauwe pijl om het afspelen te stoppen en terug te gaan.
klik hier om terug te gaan
Foto's op deze pagina staan achter de foto links, in de volgorde zoals getoond.
empty