EXPOSITIES   2014-2015

woensdag 10 juni: 14.30 en 16.00 uur
Margot Zweers, 'the sky will connect us somewhere', installatie in het ladekastproject met [tot nu: 105] doosjes met pigmenten. Margot Zweers presenteert een nieuwe tekst waarin zij een poging doet de kleuren te omvatten die in haar installatie met 105 wereldwijd verzamelde pigmenten zijn opgenomen.

  1. "Ik ben begonnen een verzameling aan te leggen van blauw kleuren, naar aanleiding van mijn zoektocht naar 'het perfecte blauw' van de lucht als de zon al een tijdje onder is gegaan. Het interesseert me ook dat je steeds nieuwe kleuren vind, deze kan ordenen en dat ze een soort archief worden. Met de pigmenten ben ik gaan werken omdat ik niet alleen met kleur, maar ook graag met materialiteit werk (mijn beeldhouwers achtergrond). Het bevalt me dat elk doosje ook een eigen landschap is. Het is een werk waar ik al lang mee bezig ben, en wat in progress is. Dit is eigenlijk een tussen presentatie, mijn plan is om nog een film te maken."


donderdag 11 juni: 14.30 en 16.00 uur
Line Kramer, performance van haar tekst 'Différence et Répétition'*, waarin zij poogt de 'zuivere aandacht' te verbeelden. Van het web geplukte 'at random' getallenreeksen zijn gebruikt voor de performance: ritmisch uitgesproken cijfers, opgenomen en afgespeeld; en simultaan opnieuw uitgesproken. Duur: 11.5". De titel van de voordracht/performance verwijst naar de gelijknamige tekst van Gilles Deleuze, 1968.

vrijdag 12 juni: 14.30 en 16.00 uur
Hans Kleinsman, maakte voor het ladekastproject met een aangepaste tekenmachine heel fijne ballpoint-tekening (0.78 x 1.20 m.), waarvoor in dit geval een tekstregel van Hester Knibbe is omgezet in getallen en geplaatst in een grid, waardoor een abstracte, visuele poëzie ontstaat. Toelichting op het werk door Hans Kleinsman tijdens de Language & ART tour.


zaterdag 13 juni: 15.00 uur
voordracht door de winnaar van de Cees Buddinghprijs, Saskia Stehouwer. Organisatie Poetry International.

  1. Eliane Gerrits, vertelt in het ladekastproject tweemaal het verhaal over een dichter en zijn vrouwelijk gezelschap in een paradijs – eenmaal in een tekening in ecoline en potlood, 2014, 0.77 x 0.55 cm.; eenmaal in een gicléeprint, gebaseerd op een potloodtekening, ingekleurd met photoshop (2015, opl. 10, 0.77 x 0.57 m.). Van Eliane Gerrits verschijnen op dinsdag in NRC-Handelsblad tekeningen. De keuze van de werken van de werken in het ladekastproject is mede gemaakt met het oog op activiteiten rond Poetry International. Toelichting tijdens de L&A rondleiding.

Phoebus' Ongoing project 2015, ISBN 978-9075593-19-8,
een losbladige uitgave in een doos met negenendertig kunstenaarsteksten.
Nieuwe tekstuitgaven tijdens Poetry International 2015:
Otto Egberts, 'Aforismen over beeldende kunst'
'Line Kramer, 'De weg van de wil', 2015

Vandaag
PHŒBUS•Rotterdam

Alleen in 'edit'!
niet hier!
src
class: class width: width

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Onderschrift bij deze foto
is
wel
wat lang
Eventueel locatie hier
verstopte foto's
klik op de licht blauwe pijlen om de foto's uit de reeks een voor een te bekijken.
klik op de licht blauwe pijl om het afspelen te stoppen en terug te gaan.
klik hier om terug te gaan
Foto's op deze pagina staan achter de foto links, in de volgorde zoals getoond.
empty