EXPOSITIES   2008-2009

1 februari t/m 22 maart 2009:

Ken'ichiro Taniguchi: 'Hecomi #16'

[ text in english below ]

Ken'ichiro Taniguchi is geboren op het eiland Sapporo, Japan, waar een koud klimaat heerst en zon en sneew het landschappelijk beeld bepalen. Bekend met de zeekrab, die huist in holtes van rotsblokken, raakt Ken'ichiro gefascineerd door blutsen en openingen in wanden of vloeren van gebouwen. De vormen daarvan - inmiddels wereldwijd gezocht en gevonden - zijn d.m.v. 'rubbings' op papier overgenomen en vervolgens in dun geel plastik plaatmateriaal uitgezaagd. De zo verkregen 'wolkachtige' onregelmatige silhouetten zijn op verschillende plaatsen recht doorgezaagd en de delen ervan met kleine Japanse kamerschermscharnieren aan elkaar gezet. Zo ontstonden gele objecten, drie-dimensionale architecturale composities, beweegbaar, eventueel speelgoed voor volwassenen (japans: 'hecomi', engels: 'dent', ned.: 'opening' of 'bluts').

In musea en galeries worden de gele objecten op witte wanden getoond - dit herinnert aan het land van herkomst: geel als de kleur van zonlicht, dat zo prachtig past bij het wit van sneeuw - zoals op Sapporo. De autonome objecten kunnen als een historische 'teruggave' worden teruggeplaatst op de oorspronkelijke vindplaats. De vindpIaats kan ook een plek van terugkeer zijn om een vorm passend te maken, wat bij steeds complexere, uiterst verfijnde vormen herhaaldelijk voorkomt. In de expositie op de ART Rotterdam 2009 worden objecten getoond die in Rotterdam hun vindplaats hebben: de schetsen van 'hecomi', opgespoord in de drie maanden van het verblijf als 'artist in residence' en getoond in de ateliers van Duende, zijn inmiddels van de silhouetten in autonome werken omgezet in opvouwbare sculpturen.

Tevens publicatie: Ken'ichiro Taniguchi, topografische kaart van de stad Rotterdam

met 100 vindplaatsen voor "Hecomi", werkperiode april-juni 2008,

100 x 141.6 m., tweezijdig vierkleuren (opl. 50 in rol, 200 gr. papier;

opl. 200 gevouwen tot B5-formaat, 90 grams papier).

Uitgave PHŒBUSRotterdam 2009, ISBN 90-75593-16-7.

Ken'ichiro Taniguchi was born on the island of Sapporo, Japan, where a cold climate reigns and sun and snow determine the look of the landscape. With a knowledge of the sea crab, which lives in the holes in rocks, Ken'ichiro became fascinated with the dents and openings in the walls and floors of buildings. These forms - in the meantime, looked for and found worldwide - are by means of 'rubbings' transferred onto paper and then sawn out of thin yellow plastic sheets. The resulting irregular 'cloudlike' silhouettes are sawn through in straight lines and the parts are connected to each other using little Japanese folding screen hinges. This gives rise to yellow objects, three dimensional architectural compositions, with moving parts, possible toys for adults (Japanese: 'hecomi', English: 'dent', Dutch: 'opening' or 'bluts').

In museums and galleries the yellow objects are shown on white walls - a reminder of the country of origin: yellow, being the colour of sunlight that so beautifully goes with the white of snow - just like on Sapporo. The autonomous objects can be sort of historically 'restored' to their original finding place. The finding place can also be a place of return to make a form fit, which by increasingly complex, extremely refined forms repeatedly happens. In the exhibition at ART Rotterdam 2009, objects are shown which have their finding place in Rotterdam; the 'hecomi' sketches, searched for during a three month stay as 'artist in residence' and shown in the Deunde studios, have since had their silhouettes transformed into autonomous works as folding sculptures.

Simultaneous publication: Ken'ichiro Taniguchi, topographical map of the city of Rotterdam,

with 100 finding places for "Hecomi", working period april-june 2008,

100 x 141.6 cm., on both sides full color (ed. of 50 in roll on 200 gr. paper;

ed. of 200, folded to B5-format, 90 gr. paper).

Published by PHŒBUSRotterdam. ISBN 90-75593-16-7.

[ tekst / text 10/08 - Mirjam de Winter ]

Vandaag
PHŒBUS•Rotterdam

Alleen in 'edit'!
niet hier!
src
class: class width: width

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Onderschrift bij deze foto
is
wel
wat lang
Eventueel locatie hier
verstopte foto's
klik op de licht blauwe pijlen om de foto's uit de reeks een voor een te bekijken.
klik op de licht blauwe pijl om het afspelen te stoppen en terug te gaan.
klik hier om terug te gaan
Foto's op deze pagina staan achter de foto links, in de volgorde zoals getoond.
empty