George le Roy (NL)

Ondanks George, tekst door Olphaert den Otter, november 2013

Eerst iets over negatieve theologie: God is geen man met een lange baard. God is überhaupt geen man, geen vrouw, geen mens. God is geen wezen in ruimte en tijd, et cetera... Negatieve theologie is een poging God te beschrijven door middel van onbetwijfelbare mededelingen over wat hij níet is, in de hoop Hem in essentie over te houden. Dit type denken leidde uiteindelijk tot de beroemde zin van René Descartes, die - op zoek naar onwankelbare zekerheid - alles als betwijfelbaar moest wegstrepen, behalve het feit dat hij, Descartes, dácht en dus bestond.

Ik moest hieraan denken na een gesprek met George le Roy. Wat Le Roy over zijn werk zegt zit zo vol beschrijvingen van wat en hoe het niet is, dat je zou kunnen spreken van een negatieve esthetica.
Hij tekent en schildert niet, hij maakt. Hij is dan ook geen tekenaar, geen schilder. Wat hij doet - het maken - leidt tot tekeningen en schilderijen. Hij mengt geen kleuren, hij dateert zijn werk niet, hij maakt geen composities en soms ziet hij zelfs niet wat hij doet. Nietnietniet.
Toch is er werk; een oeuvre zelfs. Hoe zit dat? Le Roy's negatieve esthetica heeft als hoofddoel het vermijden van artistiek 'gedoe'. Het werk is eenvoudigweg datgene wat het resultaat is van een aantal beslissingen (inderdaad: een klassiek geval van conceptualisme. Maar wel van een heel bepaalde snit. Daarover straks meer).
Ik loop de beslissingen langs. De basis van het werk van George le Roy wordt gevormd door foto's uit kranten en tijdschriften. De betekenis van de foto's doet niet ter zake. Weer een niet! De keuze verloopt intuïtief (onthoud dit woord). Omdat de foto's al zo'n 25 jaar worden verzameld is hun aantal gigantisch. Bananendozen vol. De wereld en haar gewoel is er in opgeslagen. Le Roy kiest uit de foto's, weer intuïtief, fragmenten en trekt ze over op grote transparante vellen. Die fragmenten behouden hun identiteit, als hand, arm, schoen of wat ook, maar verliezen hun context.
De transparante vellen vormen samen de basistekening. Rollen vol werkelijkheidsdetails. Uit dit reservoir, dat is gereduceerd uit het grotere reservoir van de foto's, worden opnieuw intuïtief details geïsoleerd, waarmee uitsluitend in lijnen werken worden gemaakt. Met carbon of houtskool: dan heten ze tekening. Of met verf: dan zijn het kennelijk schilderijen. De details worden in lagen over elkaar aangebracht. Gecomponeerd wordt er zoals gezegd niet. Wat er uit komt is wat het is. Dit resultaat bevalt lang niet altijd. Zonder omhaal kiest Le Roy wat weg moet en wat mag blijven. Dit kiezen, samen met de keuze van de foto's uit de krant, de details uit de foto's en de manieren waarop de details worden verwerkt maken Le Roy's conceptualisme specifiek. Het is een vorm van conceptualisme met veel ruimte voor de intuïtie, die borg staat voor tal van toevalligheden. Dit is in Le Roy's werk een diep-romantische trek die door hem wordt beteugeld door middel van protocollen, om te voorkomen dat het werk ontaart in 'artisticiteit'.
Als het resultaat van al dat van artisticiteit ontdaan handelen 'schoon' is, is dat een gedestilleerd schoon, dat vanzelfsprekend is ontstaan. Er is niets gedaan om iets schoons te maken - de schoonheid is er ondanks George.
Destillatie is purificatie. Schoonmaken. In de negatieve esthetica van George le Roy is de pure schoonheid een bijna moreel begrip, waarmee hij alle kunstmatigheid op grote afstand zet, in de hoop kunst in essentie over te houden. Het niet-doen blijkt uiteindelijk een daad.

Olphaert den Otter

Vandaag
PHŒBUS•Rotterdam

Alleen in 'edit'!
niet hier!
src
class: class width: width

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Onderschrift bij deze foto
is
wel
wat lang
Eventueel locatie hier
verstopte foto's
klik op de licht blauwe pijlen om de foto's uit de reeks een voor een te bekijken.
klik op de licht blauwe pijl om het afspelen te stoppen en terug te gaan.
klik hier om terug te gaan
Foto's op deze pagina staan achter de foto links, in de volgorde zoals getoond.
empty